เลือกภาษา      

ยางบวมน้ำ WATERSTOP

ยางบวมน้ำ WATERSTOP ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านรอยต่อคอนกรีต KEVER AQUABLOCK ยางบวมน้ำ WATERSTOP ผลิตจากยางผสมกับเบนโทไนท์ และยางบวมน้ำ WATERSTOP ผลิตจากสารผสมเพิ่ม เมื่อยางบวมน้ำ WATERSTOP KEVER AQUABLOCK สัมผัสกับน้ำและยางบวมน้ำ WATERSTOP จะขยายตัวขึ้นเพื่ออุดช่องว่างหรือโพรงต่างๆ ภายในคอนกรีต ยางบวมน้ำ WATERSTOP ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านยางบวมน้ำ WATERSTOPได้

ยางบวมน้ำ WATERSTOP เป็นวิวัฒนาการเกี่ยวกับระบบการป้องกันการรั่วซึมของน้ำที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด แม้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง การทำงานของ ยางบวมน้ำ WATERSTOP เมื่อยางบวมน้ำ WATERSTOP ใช้งานไปแล้วในกรณีเมื่อเกดการรั่วซึมของน้ำขึ้นในแนวรอยต่อคอนกรีต ยางบวมน้ำ WATERSTOP จะขยายตัวบวมหรือยางบวมน้ำ WATERSTOP พองขึ้นจนแน่นรอยต่อหรือช่องว่างอัตโนมัติ จนทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ 

ยางบวมน้ำ WATERSTOP ให้ประโยชน์ให้การใช้งานยางบวมน้ำ WATERSTOP ในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ใช้ยางบวมน้ำ WATERSTOPกับงานคอนกรีตที่สร้างขึ้นมาใหม่และใช้ ยางบวมน้ำ WATERSTOP กับงานต่อเติมของเก่าและสะดวกกว่ายางบวมน้ำ WATERSTOPใช้สำหรับใส่ยางบวมน้ำ WATERSTOP ในรอยต่อคอนกรีตของอาคารในระหว่างก่อสร้างทุกรอยเชื่อมต่อคอนกรีต ไม่ว่าจะใช้ยางบวมน้ำ WATERSTOP เป็นคานหรือรอยต่อระหว่างผนัง, พื้น, เสา, โครงคาน, บ่อน้ำ หรือใช้ยางบวมน้ำ WATERSTOPกับพื้นดาดฟ้าที่ต้องการป้องกันน้ำรั่วซึมทุกจุด สามารถใช้ยางบวมน้ำ WATERSTOPได้ดีกับงานประกอบโครงสร้าง คอนกรีตสำเร็จรูป

ยางบวมน้ำ-waterstop