select language      

น้ำยาล้างคราบปูน หรือคราบปูนอื่นใช้ น้ำยาล้างคราบปูน

น้ำยาล้างคราบปูน Concrete Remover

น้ำยาล้างคราบปูน CONCLEAN เป็นน้ำยาล้างคราบปูนที่ใช้ในการล้างคราบปูนที่แห้งแล้ว หรือคราบปูนที่ไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได้ นิยมน้ำยาล้างคราบปูนใช้กับการล้างคราบปูนที่ติดตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมปูน เช่น จอบ, โม่ผสมปูน และสามารถใช้น้ำยาล้างคราบปูน ล้างคราบปูนที่ติดที่รถขนส่งคอนกรีตได้อีกด้วย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างคราบปูน

สีผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างคราบปูน : สีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม
ลักษณะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างคราบปูน : ของเหลว
ค่าความเป็นกรด-ด่างน้ำยาล้างคราบปูน : มีฤทธิ์เป็นกรด

ใช้น้ำยาล้างคราบปูนทาบริเวณที่มีคราบปูนเกาะอยู่ แล้วรอจนน้ำยาล้างคราบปูนสักพักจนคราบปูนเริ่มสลายตัว หลังจากนั้นให้ใช้น้ำฉีด หรือ ผ้าชุบน้ำเช็ดออก คราบปูนจะหลุดออกอย่างง่ายดายกับน้ำยาล้างคราบปูน 

 

น้ำยาล้างคราบปูน

 

น้ำยาล้างคราบปูน

 

ประโยชน์การใช้งานน้ำยาล้างคราบปูน

น้ำยาล้างคราบปูน ใช้ล้างคราบพื้นปูน 100% ใช้น้ำยาล้างคราบปูนล้างทำความสะอาดคราบปูนฝังแน่น ที่ฝังในพื้นผิวของวัสดุ เช่น
ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับ กระเบื้องเซรามิค ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับพื้นห้องน้ำ ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับพื้นทรายล้าง ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับสระน้ำ ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับพื้นปูนซีเมนต์ ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับหัวก๊อกแสตนเลส ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับโลหะ และ ใช้น้ำยาล้างคราบปูนกับสุขภัณฑ์