select language      

HUGE  CORPORATION CO.,LTD.

     ก่อตั้งเพื่อมุ่งเน้นทำธุรกิจทางด้านงานผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตสด ( concrete admixture ) เพื่อให้คอนกรีตสด มีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้คอนกรีตที่ไม่เหมือนกัน  และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตนั้นๆให้ดีมากขึ้นอีกด้วย   ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ  เรามีบริการทางด้านให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตต่างๆ  เช่น  ปัญหาของคอนกรีตหลังจากแห้งตัวแล้ว การลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต การเพิ่มปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตต่างๆ  เป็นต้น  โดยทีมงาน  และกลุ่มพันธมิตรที่มีความชำนาญทางด้านงานคอนกรีตเฉพาะด้านต่างๆ  เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวก และเข้าถึงบริการที่ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจอย่างยิ่ง

- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตให้สูงขึ้น
- เพิ่มเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง และเพิ่มเวลาในการใช้งานคอนกรีตสดให้มากขึ้น
- เพิ่มความทึบน้ำของคอนกรีต
- เพิ่มความสามารถในการไหล
- ช่วยลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต เหล่านี้เป็นต้น