เลือกภาษา      

น้ำยาหน่วงคอนกรีต หน่วงการก่อตัว 

เป็นน้ำยาหน่วงคอนกรีต เพิ่มที่มีการใช้งานแพร่หลาย น้ำยาหน่วงคอนกรีตเป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับหน่วงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต (น้ำยาหน่วงคอนกรีต) ในงานคอนกรีตที่ต้องเทในสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิที่สูงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชั่นให้เกิดอย่างรวดเร็ว น้ำยาหน่วงคอนกรีต ก่อตัวจึงถูกนำมาใช้เพื่อหน่วงระยะเวลาการก่อตัวที่เร็วเกินไป (น้ำยาหน่วงคอนกรีต) สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ การเท (น้ำยาหน่วงคอนกรีต) คอนกรีตในสภาพอากาศที่จัด ล้วนจำเป็นต้องผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตในคอนกรีตเพื่อยืดระยะเวลาการเทและการแต่งผิวหน้าคอนกรีตออกไป โดยส่วนใหญ่น้ำยาหน่วงคอนกรีต ก็จะมีคุณสมบัติลดน้ำร่วมด้วยเช่นกัน น้ำยาหน่วงคอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตเทียบเท่ามาตรฐาน  ซึ่งหากว่าน้ำยาหน่วงคอนกรีต มีคุณสมบัติลดน้ำด้วยก็จะจัดเป็นน้ำยาผสมคอนกรีต

น้ํายาหน่วงคอนกรีต

 

สารผสมเพิ่ม(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)คืออะไร

สารผสมเพิ่ม (น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)ได้จากธรรมชาติหรือผลิตจากกรรมวิธีสังเคราะห์ทางเคมี โดยสารผสมเพิ่ม (น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีตจะใช้ผสมเพิ่มลงไปในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต ที่มักนิยมนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต


เพราะเหตุใดจึงต้องใช้สารผสมเพิ่ม(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)

สารผสมเพิ่ม(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีตถูกใช้เพิ่มปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตสดหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สารผสมเพิ่ม (น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีตสามารถปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตให้มีความทนทาน ความสามารถเท(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)ได้หรือคุณลักษณะของคอนกรีตทางด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สารผสมเพิ่ม(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)ถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะขีดจำกัดของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเทคอนกรีตในสภาวะที่มีอากาศร้อนหรืออากาศหนาว ใช้(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)เพิ่มความสามารถทำให้ปั๊มได้ง่าย เร่งกำลังอัดช่วงต้นให้ได้ตามที่ต้องการ หรือการทำ(น้ำยาหน่วงคอนกรีต,น้ำยาผสมคอนกรีต)คอนกรีตให้มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ต่ำมากๆ เพื่อเพิ่มกำลังอัดหรือความทึบน้ำ